HISTORIA MASZYN VENDINGOWYCH

HISTORIA MASZYN VENDINGOWYCH

Najwcześniejsze znane odniesienie dotyczące maszyny vendingowej znajdujemy w pracach greckiego inżyniera i matematyka Herona z Aleksandrii (I w n.e.). Jego maszyna przyjmowała monetę a następnie dozowała wodę święconą.


Wykonane z mosiądzu, przenośne maszyny na monety sprzedające tytoń, pojawiły się w angielskich tawernach już w 1615 r.

W 1883 r. w Londynie Percival Everitt wynalazł pierwszy nowoczesny automat na monety, sprzedający pocztówki. Maszyna szybko stała się popularna na dworcach i urzędach pocztowych, sprzedając koperty, pocztówki i papier listowy.


Założona w 1887 roku w Anglii Sweetmeat Automatic Delivery Company była pierwszą firmą zajmującą się instalacją oraz obsługą automatów.

Pierwszy automat w Stanach Zjednoczonych został zbudowany w 1888 roku przez spółkę Thomas Adams Gum Company , a sprzedawał gumę do żucia na peronach kolejowych w Nowym Jorku.

Nasza historia

Definicja podstawowa: Automat vendingowy ( ang. vending machine – a coin-operated machine for selling merchandise) – automat na monety do sprzedaży towarów.